بهسو

جشنواره دانش آموزی بهسو

تولید محتوا دیجیتال و طراحی کاراکتر برای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

جشنواره دانش‎آموزی «بهسو» به همت شرکت بهینه‎سازی مصرف سوخت و با هدف فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی در بهمن ماه ۱۳۹۷ جهت افزایش آگاهی و توجه کودکان و نوجوانان در زمینه اصلاح الگوی مصرف، حفاظت از منابع سوخت، ترویج فعالیت‎ها و اقدامات بهره‎ورانه در جامعه و تشویق آنها به عرصه آشنایی با توانمندی‎ها و استعدادهای خود، فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی از سنین نوجوانی، آشنایی دانش‎آموزان با بحث صرفه‎جویی انرژی و همراهی خانواده‎ها برای اجرای برنامه مشترک در زمینه کاهش مصرف انرژی در مقطع متوسطه برگزار گردید.

http://