در مایا چگونه خروجی بگیریم ( جلسه ۱۱ قسمت ۱)

در نرم افزار مایا ، شما میتوانید رندرهایتان را در کامپیوتر خود و یا به صورت گروهی و با کمک چندین کامپیوتر دیگر انجام بدهید. یا میتوانید چند دوربین داشته باشید و به صورت گروهی و به یک ترتیب خاص رندر گیری کنند به این روش رندر گیری در نرم افزار مایا ، تکنیک Batch Rendering میگویند.

به طور پیشفرض، متور رندرگیری مایا Maya renders ، فقط فریم جاری صحنه شما را رندر میگیرد. برای رندرگیری انیمیشن (render an animation) شما باید فریم اول و آخر انیمیشنی را که میخواهید رندر بگیرید، مشخص کنید.برای رندر گیری مایا به صورت batch render ، باید به مسیر زیر بروید: Render > Batch Render

تکنیک Batch Rendering برای فیلم برداری و یا ساخت انیمیشن از یک آبجکت در یک فضای سه بعدی هست که شما بیشر از ۲ دوربین در صحنه دارید و میخواهید رندر نهایی شما، توسط چندین دوربین و به یک ترتیب خاص، انجام و در نهایت تمام رندر ها را به ترتیبی که مشخص میکنیم انجام بدهد.

http://